«Takk for at du er her»

Det er noe jeg vil dele med dere, det traff meg midt i hjertet. Som jeg har skrevet om før er jeg likeperson i Norilco. Dette vil da si at jeg går på besøk og/eller er i kontakt med andre mennesker i nokså lik situasjon som meg. Det er ikke til å legge skjul på det å få stomi kan oppleves som en stor omveltning, og en helt ny situasjon. Selv som 13-åring måtte jeg reopereres å få stomi nr. 2 igjen, og jeg har hatt utallige innleggelser og sykehusbesøk. Med dette kan jeg på et vis sette meg inn i situasjonen til den nyopererte. Jeg har besøkt mennesker som føler at livet har blitt snudd på hode, ettersom at de nå har fått stomi. Dette synes jeg er helt naturlige følelser å ha som nyoperert. Det å få en pose på magen er en ny livssituasjon som må tilpasses.

Jeg vil også få frem at jeg flere ganger har opplevd at samme personene er mer positive til den nye livssituasjonen etter noen uker. De har gjerne begynt å se litt lysere på tilværelsen, og begynt å tilpasse seg den nye hverdagen. Flere begynner etterhvert å tenke mer på mulighetene, og mindre på begrensningene et liv med stomi kan gi. Det er viktig å forsøke å finne løsninger på utfordringene man kan møte på. Det er gode telefoner å få eller ta. Naturligvis blir man møtt med flere spørsmål både pr.telefon og når man er på besøk hos en nyoperert. Noen ganger har jeg lange telefonsamtaler eller lange besøk, hvor jeg får dele både hyggelige, sterke og rørende samtaler med andre. Her om dagen fikk jeg tilbakemeldingen: «Takk for du er her». Det traff meg midt i hjertet. Det er en god tilbakemelding å få. Mitt svar at det både er veldig hyggelig og givende for meg å få lov til å være til stede ved behov.

Dette viser igjen at likepersonstjenesten i Norilco og medmenneskelighet er gull verdt! Jeg vil poengtere igjen at likepersoner i Norilco har taushetsplikt.

<3

IMG_5016

-Camilla<3

Facebook Comments